JANUARY

_Jan.  1Genesis 1-2

_Jan. 2Genesis 3-4

_Jan.  3Genesis 5-8

_Jan.  4Genesis 9-12

_Jan.  5Genesis 13-15

_Jan.  6Genesis 16-19

_Jan.  7Genesis 20-22

_Jan.  8 Genesis 23-26

_Jan.  9Genesis 27-30

_Jan. 10Genesis 31-35

_Jan. 11Genesis 36-40

_Jan. 12Genesis 41-45

_Jan. 13 Genesis 46-50

_Jan. 14Exodus 1-2; Psalm 1-2

_Jan. 15Exodus 3-4; Psalm 3-4

_Jan. 16Exodus 5-6; Psalm 5-6

_Jan. 17Exodus 7-8; Psalm 7-8

_Jan. 18Exodus 9-10; Psalm 9-10

_Jan. 19Exodus 11-12; Psalm 11-12

_Jan. 20Exodus 13-14; Psalm 13-14

_Jan. 21Exodus 15-16; Psalm 15-16

_Jan. 22Exodus 17-18; Psalm 17-18

_Jan. 23Exodus 19-20; Psalm 19-20

_Jan. 24Exodus 21-22; Psalm 21-22

_Jan. 25Exodus 23-24; Psalm 23-24

_Jan. 26Exodus 25-26; Psalm 25-26

_Jan. 27Exodus 27-28; Psalm 27-28

_Jan. 28Exodus 29-30; Psalm 29-30

_Jan. 29Exodus 31-32; Psalm 31-32

_Jan. 30Exodus 33-34; Psalm 33-34

_Jan. 31Exodus 35-36; Psalm 35-36

FEBRUARY

_D32_Feb. 1  – Exodus 37-38; Psalm 37-38

_D33_Feb. 2  Exodus 39-40; Psalm 39-40

_D34_Feb. 3 Leviticus 1-2; Psalm 41; Philemon 1

_D35_Feb. 4 Leviticus 3-4; Hebrews 1-2

_D36_Feb. 5 Leviticus 5-6; Hebrews 3-4

_D37_Feb. 6 Leviticus 7-8; Hebrews 5-6

_D38_Feb. 7Leviticus 9-10; Hebrews 7-8

_D39_Feb. 8 Leviticus 11-12; Hebrews 9-10

_40_Feb. 9 Leviticus 13-14; Hebrews 11

_41_Feb. 10 Leviticus 15-17; Hebrews 12-13

_42_Feb. 11 Leviticus 18-19; Psalm 42-43

_43_Feb. 12 Leviticus 20-21; Psalm 44-45

_44_Feb. 13 Leviticus 22-23; Psalm 46-47

_45_Feb. 14 Leviticus 24-25; Psalm 48-49

_46_Feb. 15 Leviticus 26-27; Psalm 50-51

_47_Feb. 16 Numbers 1-2; Psalm 52

_48_Feb. 17Numbers 3-4; Psalm 53

_49_Feb. 18Numbers 5-6; Psalm 54

_50_Feb. 19Numbers 7-8; Psalm 55

_51_Feb. 20Numbers 9-10; Psalm 56

_52_Feb. 21 Numbers 11-12; Psalm 57

_53_Feb. 22 Numbers 13-14; Psalm 58

_54_Feb. 23 Numbers 15-16; Psalm 59

_55_Feb. 24 Numbers 17-18; Psalm 60

_56_Feb. 25 Numbers 19-20; Psalm 61

_57_Feb. 26 Numbers 21-22; Psalm 62

_58_Feb. 27Numbers 23-24; Psalm 63

_59_Feb. 28 Numbers 25-26; Psalm 64

(_60_Feb. 29 Numbers 27-28; Psalm 65)

MARCH

_D61_Mar.  1Numbers 29-30; Psalm 66

_D62_Mar.  2Numbers 31-32; Psalm 67

_D63_Mar.  3Numbers 33-34; Psalm 68

_D64_Mar.  4Numbers 35-36; Psalm 69

_D65_Mar.  5Deuteronomy 1-2; Psalm 70

_D66_Mar.  6Deuteronomy 3-4; Psalm 71

_D67_Mar.  7Deuteronomy 5-6; Psalm 72

_D68_Mar.  8Deuteronomy 7-8; Psalm 73

_D69_Mar.  9Deuteronomy 9-10; Psalm 74

_D70_Mar. 10Deuteronomy 11-12; Psalm 75

_D71_Mar. 11Deuteronomy 13-15; Psalm 76

_D72_Mar. 12Deuteronomy 16-17; Matthew 1

_D73_Mar. 13Deuteronomy 18-19; Matthew 2

_D74_Mar. 14Deuteronomy 20-21; Matthew 3

_D75_Mar. 15Deuteronomy 22-23; Matthew 4

_D76_Mar. 16Deuteronomy 24-25; Matthew 5

_D77_Mar. 17Deuteronomy 26-27; Matthew 6

_D78_Mar. 18Deuteronomy 28-29; Matthew 7

_D79_Mar. 19Deuteronomy 30-31; Matthew 8

_D80_Mar. 20Deuteronomy 32-34; Matthew 9

_D81_Mar. 21Joshua 1-2; Matthew 10

_D82_Mar. 22Joshua 3-4; Matthew 11

_D83_Mar. 23Joshua 5-6; Matthew 12

_D84_Mar. 24Joshua 7-8; Matthew 13

_D85_Mar. 25Joshua 9-10; Matthew 14

_D86_Mar. 26Joshua 11-12; Matthew 15

_D87_Mar. 27Joshua 13-14; Matthew 16

_D88_Mar. 28Joshua 15-16; Matthew 17

_D89_Mar. 29Joshua 17-18; Matthew 18

_D90_Mar. 30Joshua 19-20; Matthew 19

_D91_Mar. 31Joshua 21-22; Matthew 2

APRIL

_D92_ Apr.  1Joshua 23-24; Matthew 21

_D93_ Apr.  2Judges 1-2; Matthew 22

_D94_ Apr.  3Judges 3-4; Matthew 23

_D95 _Apr.  4Judges 5-6; Matthew 24

_D96_ Apr.  5Judges 7-8; Matthew 25

_D97_ Apr.  6Judges 9-10; Matthew 26

_D98_ Apr.  7Judges 11-12; Matthew 27

_D99_ Apr.  8Judges 13-14; Matthew 28

_D100_ Apr.  9Judges 15-16; Mark 1

_D101_ Apr. 10Judges 17-18; Mark 2

_D102_ Apr. 11Judges 19-20; Mark 3

_D103_ Apr. 12Judges 21; Mark 4

_D104_ Apr. 13Ruth 1-2; Mark 5

_D105_ Apr. 14Ruth 3-4; Mark 6

_D106_ Apr. 15First Samuel 1-2; Mark 7

_D107_ Apr. 161Samuel 3; Mark 8

_D108_ Apr. 171Samuel 4-5; Mark 9

_D109_ Apr. 181Samuel 6-7; Mark 10

_D110_ Apr. 191Samuel 8-9; Mark 11-12

_D111_ Apr. 201Samuel 10-11; Mark 13

_D112_ Apr. 211Samuel 12-13; Mark 14

_D113_ Apr. 221Samuel 14-15; Mark 15

_D114_ Apr. 231Samuel 16-17; Mark 16

_D115_ Apr. 241Samuel 18-19; Psalm 77

_D116_ Apr. 251Samuel 20-21; Psalm 78

_D117_ Apr. 261Samuel 22-23; Psalm 79

_D118_ Apr. 271Samuel 24-25; Psalm 80

_D119_ Apr. 281Samuel 26-27; Psalm 81

_D120_ Apr. 291Samuel 28-29; Psalm 82

_D121_ Apr. 301Samuel 30-31; Psalm 83

MAY

_D122_ May  1,2Samuel 1-2; Psalm 84

_D123_ May  22Samuel 3-4; Psalm 85

_D124_May  32Samuel 5-6; Psalm 86

_D125_May  42Samuel 7-8; Psalm 87

_D126_May  52Samuel 9-10; Psalm 88

_D127_May  62Samuel 11-12; Psalm 89

_D128_May  72Samuel 13-14; Psalm 90

_D129_May  82Samuel 15-16; Psalm 91

_D130_May  92Samuel 17-18; Psalm 92

_D131_May 102Samuel 19-20; Psalm 93

_D132_May 112Samuel 21-22; Psalm 94

_D133_May 122Samuel 23-24; Psalm 95

_D134_May 131Kings 1-2; Psalm 96

_D135_May 141Kings 3-4; Psalm 97

_D136_May 151Kings 5-6; Psalm 98

_D137_May 161Kings 7-8; Psalm 99

_D138_ May 171Kings 9-10; Psalm 100

_D139_ May 181Kings 11-12; Psalm 101

_D140_ May 191Kings 13-14; Psalm 102

_D141_ May 201Kings 15-16; Psalm 103

_D142_ May 21  1Kings 17-18; Joel 1

_D143_ May 221Kings 19-20; Joel 2

_D144_ May 231Kings 21-22; Joel 3

_D145_ May 242Kings 1-2; Acts 1 -2

_D146_ May 252Kings 3-4; Acts 3-4

_D147_ May 262Kings 5-6; Acts 5-6

_D148_ May 272Kings 7-8; Acts 7-8

_D149_ May 282Kings 9-10; Acts 9-10

_D150_ May 292Kings 11-12; Acts 11-12

_D151_ May 302Kings 13-14; Acts 13-14

_D152_ May 312Kings 15-16; Acts 15-16

JUNE

_D153_ Jun  1,2Kings 17; Acts 17-18

_D154_ Jun  22Kings 18; Acts 19-20

_D155_ Jun  32Kings 19-20; Acts 21-22

_D156_ Jun  42Kings 21-22; Acts 23-24

_D157_ Jun  52Kings 23-24; Acts 25-26

_D158_ Jun  62Kings 25; Acts 27-28

_D159_ Jun  71Chronicles 1-2; Romans 1

_D160_ Jun  81Chronicles 3-4; Romans 2

_D161_ Jun  91Chronicles 5-6; Romans 3

_D162_ Jun 101Chronicles 7-8; Romans 4

_D163_ Jun 111Chronicles 9-10; Romans 5

_D164_ Jun 121Chronicles 11-12; Romans 6 

_D165_ Jun 131Chronicles 13-14; Romans 7

_D166_ Jun 141Chronicles 15-16;Romans 8

_D167_ Jun 151Chronicles 17-18; Romans 9

_D168_ Jun 161Chronicles 19-20; Romans 10

_D169_ Jun 171Chronicles 21-22; Romans 11

_D170_ Jun 181Chronicles 23-24; Romans 12

_D171_ Jun 191Chronicles 25-26; Romans 13

_D172_ Jun 201Chronicles 27-28; Romans 14

_D173_ Jun 211Chronicles 29; Romans 15-16

_D174_ Jun 22Second Chronicles 1-2; Psalm 104

_D175_ Jun 23Second Chronicles 3-4; Psalm 105

_D176_ Jun 24Second Chronicles 5-6; Psalm 106

_D177_ Jun 25Second Chronicles 7-8;Psalm 107

_D178_ Jun 26Second Chronicles 9-10; Psalm 108

_D179_ Jun 27Second Chronicles 11-12; Psalm 109

_D180_ Jun 28Second Chronicles 13-14; Psalm 110

_D181_ Jun 29Second Chronicles 15-16; Psalm 111

_D182_ Jun 30Second Chronicles 17-18; Psalm 112

JULY

_D183_ Jul 1Second Chronicles 19-20; Jonah 1

_D184_ Jul 2Second Chronicles 21-22; Jonah 2

_D185_ Jul 3 Second Chronicles 23-24; Jonah 3

_D186_ Jul 4 Second Chronicles 25-26; Jonah 4

_D187_ Jul 5Second Chronicles 27-28; Obadiah 1

_D188_ Jul 6Second Chronicles 29; Psalm 119

_D189_ Jul 7Second Chronicles 30-31; Psalm 120

_D190_ Jul 8Second Chronicles 32-33; Psalm 121

_D191_ Jul 9Second Chronicles 34-35; Psalm 122

_D192_ Jul 10Second Chronicles 36; Psalm 123-124

_D193_ Jul 11Zephaniah 1-3

_D194_ Jul 12Ezra 1-2; Psalm 125

_D195_ Jul 13Ezra 3-4; Psalm 126

_D196_ Jul 14Ezra 5-6; Psalm 127

_D197_ Jul 15Ezra 7-8; Psalm 128

_D198_ Jul 16Ezra 9-10;  Psalm 129

_D199_ Jul 17Nehemiah 1-2; Titus 1

_D200_ Jul 18Nehemiah 3-4; Titus 2

_D201_ Jul 19Nehemiah 5-6; Titus 3

_D202_ Jul 20Nehemiah 7-8; First Thessalonians 1

_D203_ Jul 21Nehemiah 9-10; First Thessalonians 2

_D204_ Jul 22Nehemiah 11-12; First Thessalonians 3

_D205_ Jul 23Nehemiah 13; First Thessalonians 4

_D206_ Jul 24Esther 1-2; First Thessalonians 5

_D207_ Jul 25Esther 3-4; Second Thessalonians 1

_D208_ Jul 26Esther 5-6; Second Thessalonians 2

_D209_ Jul 27Esther 7-8; Second Thessalonians 3

_D210_ Jul 28Esther 9-10; End of History.

_D211_ Jul 29Job 1-2; Galatians 1

_D212_ Jul 30Job 3-4; Galatians 2

_D213_ Jul 31Job 5-6; Galatians 3

AUGUST

_D214_ Aug  1,Job 7-8; Galatians 4

_D215_ Aug  2Job 9-10; Galatians 5

_D216_ Aug  3Job 11-12; Galatians 6

_D217_ Aug  4Job 13-14; Philippians 1

_D218_ Aug  5Job 15-16; Philippians 2

_D219_ Aug  6Job 17-18; Philippians 3

_D220_ Aug  7Job 19-20; Philippians 4

_D221_ Aug  8Job 21-22; Colossians 1

_D222_ Aug  9Job 23-24; Colossians 2

_D223_ Aug 10Job 25-26; Colossians 3

_D224_ Aug 11Job 27-28; Colossians 4

_D225_ Aug 12Job 29-30; First Corinthians 1

_D226_ Aug 13Job 31-32; First Corinthians 2

_D227_ Aug 14Job 33-34; First Corinthians 3

_D228_ Aug 15Job 35-36; First Corinthians 4

_D229_ Aug 16Job 37-38; First Corinthians 5

_D230_ Aug 17Job 39-40; First Corinthians 6

_D231_ Aug 18Job 41-42; First Corinthians 7

_D232_ Aug 19Isaiah 1-2; First Corinthians 8

_D233_ Aug 20Isaiah 3-4; First Corinthians 9

_D234_ Aug 21Isaiah 5-6; First Corinthians 10

_D235_ Aug 22Isaiah 7-8; First Corinthians 11

_D236_ Aug 23Isaiah 9-10; First Corinthians 12

_D237_ Aug 24Isaiah 11-12; First Corinthians 13

_D238_ Aug 25Isaiah 13-14; First Corinthians 14

_D239_ Aug 26Isaiah 15-16; First Corinthians 15

_D240_ Aug 27Isaiah 17-18; First Corinthians 16

_D241_ Aug 28Isaiah 19-20; Second Corinthians 1

_D242_ Aug 29 Isaiah 21-22; Second Corinthians 2

_D243_ Aug 30Isaiah 23-24; Second Corinthians 3-4

_D244_ Aug 31Isaiah 25-26; Second Corinthians 5-6

SEPTEMBER

_D245_ Sep 1Isaiah 27-28; Second Corinthians 7-8

_D246_Sep 2Isaiah 29-30; Second Corinthians 9-10

_D247_Sep 3Isaiah 31-32; Second Corinthians 11-12

_D248_ Sep 4Isaiah 33-34; Second Corinthians 13

_D249_ Sep 5Isaiah 35-36; Ephesians 1

_D250_ Sep 6Isaiah 37-38; Ephesians 2

_D251_ Sep 7Isaiah 39-40; Ephesians 3-4

_D252_ Sep 8Isaiah 41-42; Ephesians 5

_D253_ Sep 9Isaiah 43-44; Ephesians 6

_D254_ Sep 10Isaiah 45; John 1

_D255_ Sep 11Isaiah 46; John 2

_D256_ Sep 12Isaiah 47; John 3

_D257_ Sep 13Isaiah 48; John 4

_D258_ Sep 14Isaiah 49; John 5

_D259_ Sep 15Isaiah 50; John 6

_D260_ Sep 16Isaiah 51-52; John 7

_D261_ Sep 17Isaiah 53-54; John 8

_D262_ Sep 18Isaiah 55-56; John 9

_D263_ Sep 19Isaiah 57-58; John 10

_D264_ Sep 20Isaiah 59-60; John 11

_D265_ Sep 21Isaiah 61-62; John 12

_D266_ Sep 22Isaiah 63-64; John 13

_D267_ Sep 23 Isaiah 65-66; John 14

_D268_ Sep 24Jeremiah 1-2; John 15

_D269_ Sep 25Jeremiah 3-4; John 16

_D270_ Sep 26Jeremiah 5-6; John 17

_D271_ Sep 27Jeremiah 7-8; John 18

_D272_ Sep 28Jeremiah 9-10; John 19

_D273_ Sep 29Jeremiah 11-12; John 20

_D274_ Sep 30Jeremiah 13-14; John 21

OCTOBER

_D275_ Oct  1,Jeremiah 15-16; Proverbs 1

_D276_ Oct  2  Jeremiah 17-18; Proverbs 2

_D277_ Oct  3Jeremiah 19-20; Proverbs 3

_D278_ Oct  4Jeremiah 21-22; Proverbs 4

_D279_ Oct  5Jeremiah 23-24; Proverbs 5

_D280_ Oct  6Jeremiah 25-26; Proverbs 6

_D281_ Oct  7Jeremiah 27-28; Proverbs 7

_D282_ Oct  8Jeremiah 29-30; Proverbs 8

_D283_ Oct  9Jeremiah 31-32; Proverbs 9

_D284_ Oct 10Jeremiah 33-34; Proverbs 10

_D285_ Oct 11Jeremiah 35-36; Proverbs 11

_D286_ Oct 12Jeremiah 37-38; Proverbs 12

_D287_ Oct 13Jeremiah 39-40; Proverbs 13

_D288_ Oct 14Jeremiah 41-42; Proverbs 14

_D289_ Oct 15Jeremiah 43-44; Proverbs 15

_D290_ Oct 16Jeremiah 45-46; Proverbs 16

_D291_ Oct 17Jeremiah 47-48; Proverbs 17

_D292_ Oct 18Jeremiah 49-50; Proverbs 18

_D293_ Oct 19Jeremiah 51-52; Proverbs 19

_D294_ Oct 20Lamentations 1-2; Proverbs 20

_D295_ Oct 21Lamentations 3-4; Proverbs 21

_D296_ Oct 22Lamentations 5; Proverbs 22

_D297_ Oct 23Ezekiel 1-2; Proverbs 23

_D298_ Oct 24Ezekiel 3-4; Proverbs 24

_D299_ Oct 25Ezekiel 5-6; Proverbs 25

_D300_ Oct 26Ezekiel 7-8; Proverbs 26

_D301_ Oct 27Ezekiel 9-10; Proverbs 27

_D302_ Oct 28Ezekiel 11-12; Proverbs 28

_D303_ Oct 29Ezekiel 13-14; Proverbs 29

_D304_ Oct 30Ezekiel 15-16; Proverbs 30

_D305_ Oct 31Ezekiel 17-18; Proverbs 31

NOVEMBER

_D306_ Nov  1Ezekiel 19-20; Ecclesiastes 1-2

_D307_ Nov2Ezekiel 21-22; Ecclesiastes 3-4

_D308_ Nov  3Ezekiel 23-24; Ecclesiastes 5-6

_D309_ Nov  4 – Ezekiel 25-26; Ecclesiastes 7-8

_D310_ Nov  5Ezekiel 27-28; Ecclesiastes 9-10

_D311_ Nov  6Ezekiel 29-30; Ecclesiastes 11-12

_D312_ Nov  7 Ezekiel 31-32; Song of Solomon 1-2

_D313_ Nov  8Ezekiel 33-34; Song of Solomon 3

_D314_ Nov  9 Ezekiel 35-36; Song of Solomon 4-5

_D315_ Nov 10 Ezekiel 37-38; Song of Solomon 6-7

_D316_ Nov 11Ezekiel 39-40; Song of Solomon 8

_D317_ Nov 12Ezekiel 41-44; Habakkuk 1

_D318_ Nov 13Ezekiel 45-48; Habakkuk 2;

_D319_ Nov 14Hosea 1-3; Habakkuk 3

_D320_ Nov 15Hosea 4-5; Micah 1-2

_D321_ Nov 16Hosea 6-8; Micah 3-4

_D322_ Nov 17Hosea 9-10; Micah 5-7

_D323_ Nov 18Hosea 11-14; Nahum 1

_D324_ Nov 19Daniel 1-3; Nahum 2

_D325_ Nov 20Daniel 4-6; Nahum 3

_D326_ Nov 21Daniel 7-9; Amos 1-2

_D327_ Nov 22Daniel 10-12; Amos 3-4

_D328_ Nov 23Haggai 1-2; Amos 5-6

_D329_ Nov 24Zechariah 1-3; Amos 7-8

_D330_ Nov 25Zechariah 4-6; Amos 9

_D331_ Nov 26Zechariah 7-9; Malachi 1

_D332_ Nov 27Zechariah 10-12; Malachi 2

_D333_ Nov 28Zechariah 13-14; Malachi 3-4

_D334_ Nov 29  Jude 1; Revelation 1-2

_D335_ Nov 30  2John; Revelation 3-4

DECEMBER

_D336_ Dec  1 – Third John; Revelation 5-6;

_D337_ Dec  2 – Psalm 130; Revelation 7-8

_D338_ Dec  3Psalm 131; Revelation 9-10

_D339_ Dec  4 – Psalm 132; Revelation 11-12

_D340_ Dec  5 Psalm 133; Revelation 13-14

_D341_ Dec  6 – Psalm 134; Revelation 15-16

_D342_ Dec  7 – Psalm 135; Revelation 17-18

_D343_ Dec 8  Psalm 136; Revelation 19-20

_D344_ Dec 9 – Psalm 137; Revelation 21-22;

_D345_ Dec 10First Timothy 1-2; First Peter 1

_D346_ Dec 11Psalm 113; First Timothy 3; First Peter 2-3

_D347_ Dec 12Psalm 114; First Timothy . 4; First Peter 4-5

_D348_ Dec 13Psalm 115; First Timothy 5; Second Peter 1

_D349_ Dec 14Psalm 116; First Timothy 6; Second Peter 2

_D350_ Dec 15Psalm 117; Second Timothy 1-2; Second Peter 3

_D351_ Dec 16Psalm 118; Second Timothy 3-4

_D352_ Dec 17Luke 1-3; James 1

_D353_ Dec 18Luke 4-5; James 2

_D354_ Dec 19Luke 6-7; James 3

_D355_ Dec 20Luke 8-9; James 4

_D356_ Dec 21Luke 10-12; James 5

_D357_ Dec 22Luke 13-15; Psalm 138

_D358_ Dec 23Luke 16-18; Psalm 139

_D359_ Dec 24Luke 19-20; Psalm 140

_D360_ Dec 25Luke 21-22; Psalm 141

_D361_ Dec 26Luke 23-24; Psalm 142

_D362_ Dec 27First John 1; Psalm 143

_D363_ Dec 28First John 2; Psalm 144

_D364_ Dec 29First John 3; Psalm 145-146

_D365_ Dec 30First John 4; Psalm 147-148

_D366_ Dec 31First John 5; Psalm 149-150

9 Comments

 1. Diane Weiss

  Dear Dr. Corbett
  I have been following your bible program for 2 months now and find it exceptional. I have been trying to “like” it as well as subscribing to it, but b/c my gmail account is linked to my professional a/c it will not let me. I have tried setting up another a/c to no avail. I just wanted you to know how appreciative I am that you are offering the program and hope to continue along with you.

  Reply
  • Andrew Corbett

   Thank you Diane! I appreciate your encouragement.

   Reply
 2. Diane Weiss

  Thank you for your inspiring messages. I am still following, but once again You tube says I can not longer like or subscribe to the channel. Frustrating, but I am still listening!

  Reply
 3. Lydia Braam

  Hello Andrew

  What a wonderful blessing to have been able to read the whole Bible with you as reader. There were a number of things that I learnt. One was that God’s heart is broken due to our sin. That impacted me as I had not considered that. I knew God hated sin, right from the start, but not that ‘His heart breaks’ because of it. This brought God much closer than an abstract Being. Secondly the Scriptures were ‘knitted’ together as I discovered you were doing right at the start. It was more than the Old Testament being revealed in the New Testament and visa versa – there was co-cohesion and one aim. Then as the Timeline progressed, the love story of God for His people unfolded, the greatest love story ever and the Box-lid did indeed take shape. The calling, the wooing, the continual calling back and the faithlessness of His Bride till at Calvary God had enough of the repeated sacrifices. Then I learned another thing that He ‘divorced’ Israel to take on a new Bride, the new spiritual Israel. With the sacrifice of His Son, our Saviour, the only sacrifice that would fix this dreadful state we were all in since Creation, that total sacrifice was the end and the beginning. Then God the Father did even more, He gave us His Spirit, the Holy Spirit to comfort us and help us. That then brought me to having the book of the Revelation tightened up to fit the historical Timeline and the whole puzzle made sense. Till such a time I went with the throng thinking it was all supposed to happen yet. A rather dangerous position really because a person can put God in a box. Even though I am no history buff this book of Revelation became the unfolding and re-arranging in thought of the Redemptive plan and took away any fanciful ideas that a person might have. There are no other words but thank you! I pray that countless others have and will be blessed by having their minds and hearts touched by the greatness and goodness and wisdom and love of God. God is So good!

  Reply
  • Andrew Corbett

   Thank you Lydia!

   Reply
 4. Cheryl

  I can not thank you and your wife and family for the commitment you have devoted to online Biblical (even seminary) teaching. My husband passed 3 years ago from brain cancer and I greatly wanted to rise as the spiritual lead to my two teenage sons at the time. Yet I felt as if I had amnesia; had all the Bible reading gone out of my memory as a caregiver????) Yet with your readings I listen while working on fences or irrigation or whatever is handed my direction; and am starting to thrive in my recall again! Your method of delivery has, quite literally, been a God send. Again, thank you and your family for the dedication you take to help a community of believers! I don’t take your gift of ministry for granted!

  Reply
  • Andrew Corbett

   Thank you Cheryl. I’m touched and grateful for your very generous comments and feedback. It sounds like you’ve had a tough few years and I’m pleased to hear that you found strength in the reading of and reflection on God’s Word. Well done.
   -A.

   Reply
 5. Joan L.

  I just found you this year. I’m on day 63. A little behind but not too far.
  It’s been such a blessing and has deepened my relationship with the Lord. I appreciate you reading all those names as I probably would have given up if I had to do it myself. I appreciate the insights you give during the readings as well. Thank you! Great job!

  Reply
 6. Shaun Dunne

  I’m not sure if I’m wrong but I’ve been trying to follow the entire bible in a much shorter time. I’ve been watching say 2 to 4 sessions. So pleased with your efforts Andrew and such an amazing idea. I don’t think of myself as a special Christian but even as a retired man I’ve learned lots and lots from your good sense. Your work has encouraged me to get to day 336.
  Huge thanks and well done.

  Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

The Rapture Examined
About Apostles
A Non-Futurist Vision of The Future
Is Preterism Biblical?
Who Is The Man Identified With The Number - 666
Is Israel God's Unfinished Business?
The divine divorce of Israel
The Binding of Satan
What The Bible Teaches About Alcohol
About Apostles
AC-wp-Banner-Lion-Lamb
AC-wp-firstcentury-eschatology-banner
ac-climate_change-end-times
The Rapture Examined
AC-wp-Banner-5proofs
AC-wp-the_eschaton_and_THE-ESCHATON-header

AC-wp-Zechariah-Banner
AC-wp-great-tribulation
AC-USA_Revelation-Banner
About Apostles
New_Heavens_Earth_Banner1
AC-wp-every-eye
A Non-Futurist Vision of The Future
Is Preterism Biblical?
AC-Dax-Dear_God-Article-Banner
Who Is The Man Identified With The Number - 666
About the "great-tribulation"
AC-wp-the_eschaton_and_THE-ESCHATON-header
AC-Growing-In-Confidence-Banner
AC-environmental-theology-banner
AC-wp-Armageddon-banner
AC-dating-revelation-banner
AC-wp-feasts-of-Israel
Is Israel God's Unfinished Business?
AC-wp-heavens-melt-banner
The-divine-divorce-of-israel
AC-wp-marriage-supper-lamb
The Binding of Satan
AC-wp-Banner-fortune-telling
AC-wp-narnia
What The Bible Teaches About Alcohol
About Apostles
AC-wp-symbolism-revelation
AC-age-of-earth-bible-banner
AC-wp-new-jerusalem-header
AC-wp-the-trinity-header
AC-wp-revelation-is-a-revelation
AC-wp-donot-despise-prophecy-article-banner
AC-wp-could-we-be-in-the-end_times
previous arrow
next arrow

Subscribe To Our Finding Truth Matters (ftm) Perspectives eMail

Subscribe to receive the latest news, updates and discounted special offers.

Thank you for subscribing to the Finding Truth Matters PERSPECTIVES with Dr. Andrew Corbett regular eMail